Autor :Henryk Czyż

Miłość cudu

pani Hannie Muerau- Nowickiej

Przed naszą erą                                                                                                                                                                   chan stworzył Mur Chiński                                                                                                                                             – Teraz nie dotrze                                                                                                                                                                 ku kraju                                                                                                                                                                             brawurowy wróg !

-Jakże  niedawno                                                                                                                                                                 na owym  Murze                                                                                                                                                             machała chusteczką                                                                                                                                                           bytowska stomatolog                                                                                                                                                       zacna biegaczka

-Powrócę                                                                                                                                                                                 w sercowy Bytów                                                                                                                                                   najszybszym węzłem !…

Wiersz ten ukazał się w trzecim  numerze  tygodnika Kurier Bytowski