LogoGoch

Prezes Klubu Biegacza Goch Bytów zaprasza wszystkich członków Zarządu w dniu 27.09.2018 r. (czwartek) o godz. 16 :00  na stadion  (przed trybuną główną) gdzie odbędzie się spotkanie konsultacyjne  Zarządu. Na spotkaniu omówimy i ustalimy  przebieg trasy biegu

Jest to początek dyskusji dotyczącej ustalenia przebiegu trasy

Serdecznie zapraszam  na spotkanie i proszę o obecność        

                                                                                                                    Prezes Klubu Biegacza „Goch” Bytów

                                                                                                                                          Stanisław Majkowski