„Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy .Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.”

św. Franciszek Salezy


Łącząc się w bólu z koleżanką Urszulą Zaborowską i jej najbliższymi , składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty.
Zapewniamy o wsparciu modlitewnym .

Koleżanki i koledzy z byłego klubu