Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU SPORTU I TURYSTYKI W 2016 R.

image002Zarząd Powiatu Bytowskiego 19 stycznia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2016 roku.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 11 grudnia 2015 r. wpłynęło łącznie 60 ofert:

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 52 oferty na kwotę 219.718,00 zł (do rozdysponowania w konkursie zaplanowano 88.000 zł)

– krajoznawstwo i turystyka – ofert na kwotę 13.445,70 zł. (do rozdysponowania w konkursie zaplanowano 10.000 zł)

Komisja konkursowa, której posiedzenie odbyło się 13 stycznia 2016 r. zaproponowała podział środków finansowych na poszczególne zadania, jak w załączonym wykazie. Podział środków uzależniony był od wysokości średniej punktacji, jakie otrzymała dana oferta od wszystkich członków komisji, na karcie oceny merytorycznej. Członkowie komisji w szczególności zwracali uwagę na zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu, zasoby rzeczowe i osobowe oferenta, wysokość wkładu własnego i możliwość dofinansowania z innych źródeł, rzetelność i doświadczenie podmiotu, a także korzyści wynikające z realizacji projektu i liczbę jego odbiorców. W szczególności zwracano uwagę, aby zadania proponowane do realizacji w 2016 r. miały zasięg powiat. Nasz klub otrzymał :

  • 3 Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Komendanta Powiatowej Policji w Bytowie -1900,00 zł
  • 6 Pielgrzymka Maratońska Bytów – Sianowo 2016 – 1000,00 zł
  • 5 Bieg i Rajd Nordic Walking na Mount Everest – Piękno Natury – 2500,00 zł

Wykaz dofinansowanych podmiotów

 

„Nie dajmy zginąć poległym…”

11233178_536310823188210_3489149558692288538_nPo ponad 52 latach, które dzielą nas od dnia w którym został zastrzelony ostatni niezłomny i niepokorny Żołnierz Wyklęty, walczący o Wolność i Niezawisłość narodu Polskiego – Józef Franczak ps. „Lalek”, mamy okazję oficjalnie z mocą ustawy parlamentarnej obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – bohaterów walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej, oraz bohaterów, którzy swoją ideową walką stali się symbolem do naśladowania przez pokolenia poznańskiego czerwca, i Solidarności.12227126_542957382523554_4492574973028600957_n„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu broić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Podziemie niepodległościowe na skutek braku reakcji aliantów na komunistyczne fałszerstwo zamiast demokratycznych wyborów, oraz na fakt iż państwa zachodniej Europy uznały Polskę pod rządami sowietów, świadomi braku perspektyw żołnierze niepodległościowych organizacji zmuszeni byli przyjąć symboliczny kielich goryczy od komunistycznych władz w postaci tzw. „amnestii”, które okazały się podstępnymi pułapkami. Nadal tropiono i mordowano nie tylko tych, którzy nie chcieli się ujawnić, ale także tych, którzy to uczynili. Władza ludowa jeszcze raz zademonstrowała wtedy, co są warte jej zobowiązania i przyrzeczenia.
Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” w Majdanie Kozic Górnych (gm. Piaski) 21 października 1963 r.12494985_564773960341896_6890205956122070730_n

Ideą projektu biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.Wydarzenie niesie silne przesłanie patriotyczne oraz może być ciekawe dla osób w każdym wieku.Bieganie staje się coraz popularniejsze, jednak w tej imprezie atrakcje towarzyszące biegowi, takie jak: pokazy grup rekonstrukcyjnych czy rodzinna gra terenowa sprawiają, że uczestnikami projektu stają się także osoby niebiegające. Zaangażowanie w projekt potwierdza, że idea i wartości, o które swoją walkę oparli Żołnierze Wyklęci są dzisiaj wciąż żywe i aktualne.12494676_1047327935312254_6169116862281888207_n

28 lutego 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz czwarty zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Po zeszłorocznym sukcesie– 20 000 uczestników z 81 miast z całej Polski oraz Wilna, Grodna i Lidy, chcielibyśmy zwiększyć skalę przedsięwzięcia. Naszym tegorocznym celem jest 40 000 biegaczy ze 160 miast nie tylko z Polski. W ramach projektu odbędzie się między innymi bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast. Każdy z lokalnych organizatorów może uzupełnić scenariusz o dodatkowe wydarzenia i atrakcje (gra rodzinna, rekonstrukcja, etc.).12295523_547125038773455_6001415864460958749_n

 Patriotyzm jest piękny!
Właśnie to pokolenie ludzi młodych musi dbać o to, by pamięć o tych, którzy polegli dla dobra Ojczyzny, nigdy nie zgasła.12348055_547978782021414_7262487577517583092_n
 Czołem Wam moi najwięksi Bohaterowie!12573235_1047322675312780_8907253584368233302_n
Gdyby nie Ci Żołnierze, nie byłoby POLSKI. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.12243069_552434784909147_507991612257163915_n
Pod tym krzyżem, pod drzewem cisowym
Śpią żołnierskim ostatnim swym snem
Walcząc o Polskę być warto żołnierzem,
By snem spocząć podobnym jak ten.
Duch nas wiedzie hen w górę, daleko
Do zwycięstwa śpieszymy,by znów
Polski Orzeł wzbił się wysoko,
Polski Naród był wolny i zdrów !
12540857_1047325425312505_6530784589172037612_nModlitwa do Matki Bożej Katyńskiej

Matko Boża Katyńska
Nad grobami stojąca,
Przestrzeloną głowę
Do piersi tuląca.
Przytul tych, którzy leżą
W Katyniu, Miednoje,
Piatichatkach, Bykowni,
Bo to dzieci Twoje.
Przytul tych, których miejsce
Spoczynku nieznane,
Bo to Twoje dzieci
Bardzo ukochane.
Przytul tych, co Ojczyznę
Tak bardzo kochali
I z miłości do Niej
Swe życie oddali.
Tych, co im najważniejsze –
Bóg, Honor, Ojczyzna –
To wartości największe,
Niech każdy to przyzna.
Przytul tych, co bronili
Polskiej tożsamości,
Dumy narodowej,
12509322_1047331305311917_8132107954089761454_nA więc walka się opłacila !

II Bieg Pobij Dystans z Sercem

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAW niedzielę 10 stycznia w Pile odbył się II bieg w ramach 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W biegu uczestniczyło ponad 400 biegaczy. Bieg odbywał się na 330 metrowej pętli, każdy z uczestników pokonał tyle okrążeń na ile pozwoliły siły i kondycja. W biegu tym wziął udział również nasz klubowy kolega Wojtek Ziółkowski, który pokonał dystans 12 kilometrów.