29. Pielgrzymka Biegowa z Bytowa dotarła na Jasną Górę

29. Pielgrzymka Biegowa z Bytowa przybiegła w czwartek, 26 lipca na Jasną Górę

Biegli w pełnym ruchu drogowym,  spiekocie dnia, aby w Matczyne ramiona oddać wszystkich sportowców, działaczy sportu i rekreacji, by uświadomić innym, że ruch dodaje zdrowia, uszlachetnia, pomaga walczyć ze złymi skłonnościami. Matce, która wszystko rozumie zanieśli swoje prośby, te wypowiedziane i te głęboko ukryte w sercu.