PODSUMOWANIE SEZONU 2016

               KLUB BIEGACZA „GOCH „BYTÓWbiegamy

                  Firma przyjazna bieganiu 2016

Certyfikat otrzymają :

dan_car

 

 

karo

 

 

logo-index

 

 

 

za wsparcie finansowe w 2016 roku i popularyzacje biegania na terenie powiatu bytowskiego.

Certyfikaty zostaną wręczone  na Podsumowaniu Sezonu 2016 w dniu 10 grudnia w Restauracja  ZAMEK

Stanisław Majkowski

Prezes KlubuPodsumowaniu Sezonu 2016 w dniu 10 w