BIEG PAMIĘCI

761W niedzielę, 26 października 2014 r., dla upamiętnienia bohaterskiego kapłana na 40-kilometrową trasę z Bydgoszczy do Górska wyruszyli uczestnicy XXII Biegu Sztafetowego Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Organizatorami biegu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” . W tym roku po raz pierwszy w organizację i finansowanie przedsięwzięcia włączyła się również Fundacja Światło-Życie.IMG_20141026_140523(1)

Bieg poprzedziła Eucharystia w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników na bydgoskich Wyżynach, gdzie bł. ks. Jerzy Popiełuszko sprawował swoją ostatnią posługę. Uczestnicy wystartowali w zespołach sztafetowych. Reprezentowali różne środowiska, m.in. NSZZ „Solidarność”, ogniska TKKF, Ruch Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej, parafie oraz gimnazja i licea województwa kujawsko-pomorskiego.IMG_20141026_140422(1)

Nie zabrakło także drużyn z Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, Żnina, Szubina, Inowrocławia, Chojnic. W biegu tym nie mogło zabraknąć zawodników z Bytowa, którzy byli reprezentowani przez KB. Goch w składzie: Stanisław Majkowski, Jacek Muszyński, Sebastian Jażdżewski, Edward Kobierowski, Urszula Zaborowska i Beata Jarzembińska. Ostatni etap pokonali wspólnie wszyscy zawodnicy, a całość zakończyła się przy Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.IMG_20141026_142805(1)
BŁ. KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO
„byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.
Klub Biegacza „GOCH” Bytów składa serdecznie podziękowania za pomoc finansową oraz współorganizację wyjazdu naszych zawodników na XXII Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki do Bydgoszczy
Maranowi Rudnikowi przewodniczącemu NSSZ Solidarność przy Polmorze
Stanisławowi Kożykowskiemu Usługowy Zakład Malarski w Bytowie
Jolancie Murawskiej prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego oddział w Bytowie
Serdecznie dziękujemy