Członkowie i Sympatycy

Członkowie i Sympatycy Klubu Biegacza GOCH Bytów: Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Klubu.

Liczy się każda złotówka! Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań statutowych. Przekazanie 1% to sposób na samodzielne decydowanie przez podatnika o przeznaczeniu chociaż części jego podatku. Podatnik nie ma żadnego wydatku, a zyskuje Klub.

Zarząd Klubu zwraca się z gorącą prośbą do Członków Klubu, ich Rodzin oraz Osób Zaprzyjaźnionych o przekazywanie przedmiotowego 1% na rzecz naszego Klubu oraz rozpropagowanie naszej prośby w możliwie najszerszym kręgu osób, Jeżeli Państwo uznają za stosowne przekazanie części swojego podatku na rzecz naszego Klubu podajemy dane niezbędne do wpisania w deklaracji podatkowej PIT we wniosku o przekazanie 1%:

KRS: 0000240766, z dopiskiem GOCH

…za co serdecznie dziękujemy!