Doroczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

plakat
Doroczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki organizowany od 22.lat przez Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” i TKKF „Orzeł” Bydgoszcz, odbędzie się w niedzielę 26 października.

Trasa XXII Biegu została w tym roku zmieniona – sztafety biec będą z Bydgoszczy, przez Górsk do Centrum Edukacji Młodzieży im.bł.ks.Jerzego Popiełuszki. Bieg poprzedzony zostanie wspólną mszą świętą odprawioną 26 października o godzinie 9.00 w kościele pw.Św.Polskich Braci Męczenników. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przed obeliskiem upamiętniającym bł.ks.Jerzego oraz na grobie śp.ks.prałata Romualda Biniaka pierwsi zawodnicy wyruszą na trasę Biegu.

Zmiany sztafet odbywać się będą co około10 kilometrów. Ostatni etap Biegu wszyscy uczestnicy pokonają wspólnie. Meta XXII Biegu Sztafetowego usytuowana została przy CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY im.ks.Jerzego Popiełuszki w Górsku, gdzie nastąpi zakończenie Biegu, wręczenie pucharów i wspólny obiad.

       RAMOWY PROGRAM -26 PAŻDZIERNIK 2014/NIEDZIELA/

godzina 5:30        Zbiórka zawodników  Bytów parking koło Lidla ul Gdańska

godzina 8:30      Odprawa kierowników drużyn    Bydgoszcz

godzina 9:00       Msza święta w kościele Świętych Polskich Braci  Męczenników

 godzina 10:00           Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed obeliskiem  upamiętniającym Bł.ks.Jerzego oraz na grobie śp.ks.prałata Romualda Biniaka      

 godzina 10:15            BYDGOSZCZ – START uczestników XXII Biegu sprzed kościoła  

 godzina 13:40            GÓRSK  – wspólna modlitwa oraz złożenie   wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed krzyżem     w Górsku                                                                                                                                                                                                    godzina 14:00            META przy CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY im.ks.JERZEGO           POPIEŁUSZKI w Górsku, zakończenie biegu- wręczenie pucharów

godzina 14:30             Wspólny obiad

godzina 15:30              Pożegnanie uczestników ,powrót do Bytowa