DZIĘKUJEMY MONICE I WOJTKOWI ZIÓŁKOWSKIM Z OKONKA !!!

decu1Wyrazy naszej wdzięczności kierujemy do  Moniki i Wojtka Ziółkowskich z Okonka , za przekazanie zakładek do książek, pudełka na długopisy i lampiony robione własnoręcznie  na potrzeby Pikniku Charytatywnego dla Kuby .decu3 W imieniu Kuby i jego  rodziców serdecznie dziękujemy , za wielką wrażliwość serca i koleżeńską postawę. DZIĘ – KU – JE – MY!!!decu2