Gminne dotacje przyznane!

1459003403frda2672Informujemy, że zarządzeniem nr 268/2016 Burmistrza Bytowa z dnia 23 grudnia 2016 r. zostały rozpatrzone wnioski bytowskich klubów sportowych na dofinansowanie ich działalności w 2017 roku.

Nasz Klub wnioskował o kwotę 10350,00 na  organizacja imprez biegowych i nordic walking na terenie Gminy Bytów w 2017 roku  a otrzymał z gminy dotacje na kwotę  5000,00 zł

Wyniki konkursu z zakresu rozwoju sportu w gminie Bytów TUTAJ