NAJDŁUŻSZY DYSTANS PRZEBIEGNIĘTY BOSO W 24 GODZINY

baner-bosoW dniu 1-2 czerwca na Bytowskim rynku o godzinie 14:00 do rekordowego biegu przystąpi
PAWEŁ MEJ z Baczkowa ( Gm. Bochnia – Małopolska )
Pragnie poprawić rekord z września 2018 r który obecnie wynosi 112,905 km – 24 godziny BOSO. Patronat  honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz  Bytów RYSZARD SYLKA

DEFINICJA REKORDU
  • Rekord zostanie przyznany na podstawie dystansu, który zostanie pokonany przez PAWŁA  boso od  rozpoczęcia do zakończenia biegu.
  • Dystans zostanie policzony w kilometrach i metrach.
  • Do rekordu PAWEŁ przystąpi  indywidualnie.
  • Minimalny dystans do pokonania: 112,905 km
WYTYCZNE DLA „NAJDŁUŻSZY DYSTANS PRZEBIEGNIĘTY BOSO W 24 GODZINY”
1.Na ustanowienie rekordu PAWŁOWI  przysługują maksymalnie 24 godziny.
2.Rozpoczęcie oraz zakończenie wydarzenia  oznajmimy  głośnym sygnałem
rozpoznawalnym przez wszystkich .
3.    Całe wydarzenie, także w godzinach nocnych, obserwować będzie

co najmniej jeden niezależny świadek. Niezależni świadkowie mogą się zmieniać.
Do zadań niezależnego świadka będzie   należeć  kontrola czasu przerw oraz sprawdzanie,
czy wszystkie wytyczne zostały spełnione, w tym przede wszystkim czy uczestnik przez cały
czas biegał boso.
5. PAWEŁ  powinien  biegać  po  wcześniej wyznaczonej trasie Przebieg trasy jest dowolny. Osiągnięty przez uczestnika dystans powinien  zostać potwierdzony odczytem z  urządzenia GPS lub aplikacji Endomondo.
6.  PAWEŁ , aż do momentu     ukończenia biegu    musi pozostawać boso.
7. Czas trwania przerw jest dowolny, jednak czas  przerw powinien kontrolować obecny
na wydarzeniu niezależny świadek.
   8. Zegar odmierzający czas nie zatrzymuje się przez całe wydarzenie, nawet na czas
przerw.
9. Dokładnie po upływie 24 godzin od rozpoczęcia wydarzenia zegar zostanie  zatrzymany .
10. Każdy świadek, który choć przez chwilę obserwował próbę powinien
wypełnić „Zeznanie świadka”.
11. Będzie materiał filmowy  co najmniej 5 minut z każdej godziny biegu.
12 Cała próba  zostanie uwieczniona na materiale fotograficznym.
Wytyczne do Rekordu Polski zostały przygotowane przez Biuro Rekordów .
Wierzymy w to, że nasz Bosy Biegacz zostanie rekordzistą Polski!