Od 1 grudnia 2017 Ranking Klubowy będzie prowadził Piotr Gawron

ranking-klubowy1Informuje że od 1 grudnia 2017 roku Ranking Klubowy będzie prowadził i punkty sumował Piotr Gawron.  Życzymy satysfakcji , powodzenia i nastawienia  się na ciężką pracę. Zmianie  nieznacznie też uległ  Regulamin Rankingu.

Regulamin

 1. W rankingu biorą udział tylko członkowie Klubu Biegacza GOCH Bytów.
 2. Podczas zawodów należy reprezentować Klub Biegacza GOCH Bytów.
 3. Udział w zawodach musi zostać udokumentowany i dostarczony do  Piotr Gawrona , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
 4. Punkty naliczane są w/g następujących zasad:
  ZA START – 20 pkt za start i ukończenie biegu
  ZA DYSTANS – 1 pkt za każdy przebiegnięty kilometr np. 10 km – 10 pktPunkty za dystans będą przydzielane w ilości odpowiadającej dystansowi, zaokrąglanemu, zgodnie z zasadami zaokrąglania, do 1 km (np. za udział w biegu na 4600 m przyznanych będzie 5 punktów, za udział w biegu na 11,3 km przyznanych będzie 11 punktów, za półmaraton 21 punktów).

  ZA MIEJSCE – w przypadku startu pięciu członków naszego klubu w zawodach najwyżej sklasyfikowany otrzymuje 5 pkt, a najniżej 1 pkt.

 5. Raz w danym miesiącu będą sumowanie punkty w uzyskanych w biegach.
 6. Raz w miesiącu Ranking będzie opublikowany na głównej stronie
 7. Okres naliczania punktów trwa od 1 grudnia do 30 listopada.
 8. Zwycięzcy Rankingu (osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn) uzyskają tytuły „Biegaczka Roku” i „Biegacz Roku” i zostaną uhonorowani pucharami. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca II i III otrzymają statuetki. Wśród pozostałych uczestników Rankingu,  rozlosujemy 6 nagród  rzeczowych o charakterze sportowym.
 9. Wręczenie  pucharów i losowanie nagród następuje na corocznym podsumowaniu sezonu biegowego w miesiącu grudniu.
 10. W sprawach spornych decyzja należy do osoby prowadzącej.
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Rankingu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania
 12. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników
 13. Osobą prowadzącą ranking jest od 1 grudnia 2017 Piotr Gawron , e-mail: gawroncin@gazeta.pl