Podziękowanie dla Firmy DRUTEX S.A. – sponsora wyjazdu na Maraton do Wilna

drutex-2016logo-655
Serdecznie dziękujemy  firmie DRUTEX S.A. za okazane wsparcie i pomoc w organizacji wyjazdu naszych zawodników  na Maraton do Wilna.Dzięki takim sponsorom jak Państwo  nasi zawodnicy mogą realizować swoją pasję na arenie międzynarodowej.

       Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni!