Podziękowanie od Uczestników 8 Pielgrzymki Maratońskiej!

My, pielgrzymi tegorocznej Pielgrzymki z Bytowa do Matki Boskiej Królowej Kaszub – Sianowo 2018, z całego serca dziękujemy:

Głównemu sponsorowi Pielgrzymki, firmie DRUTEX S.A.

Starostwu Powiatowemu w Bytowie

Urzędowi Gminy Bytów

Komendzie Powiatowej POLICJI w Bytowie i Kartuzach

Firmie BAT

Bankowi Spółdzielczemu w Bytowie

Masarni KOŻYKOWSKI

Firmie USŁUGI TRANSPORTOWO – HANDLOWE BRUNON MIELEWCZYK

Danieli i Irkowi  Klaman

Zakładowi Malarskiemu Stanisław Kożykowski

Andrzejowi Dolecińskiemu

Marcinowi Michałka

Zbigniewowi  Hein

Państwa pomoc w znacznym stopniu przyczyniła się do zrealizowania tej pielgrzymki.

Za okazaną pomoc  

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!