PÓŁMARATON GOCHÓW miniprzewodnik dla zawodników

na_startZa kilka dni start PÓŁMARATONU GOCHÓW. Poniżej zamieszczamy informacje, które jak mamy nadzieję, ułatwią Państwu start w naszych zawodach.

Zgłoszenia
Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się do biegu lub rajdu, masz możliwość dokonania tego na stronie maratonypolskie.pl. Zgłoszenia w wersji elektronicznej przyjmowane będą do 1 czerwca 2014. Wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie zapiszą się przez internet, nie zamykamy możliwości startu – zgłoszenia będziemy przyjmowali także w Biurze Zawodów w dniu biegu w godzinach 11.00 – 15.00.

Opłata
Osoby, które nie opłaciły  jeszcze startu mogą to zrobić przelewem do 31 maja. Do tego dnia do godziny 12.00 wpisowe, które obecnie wynosi 60 złotych, musi wpłynąć na konto organizatora. Po tym terminie opłatę będzie można dokonać jedynie gotówką w dniu imprezy w Biurze Zawodów, a wynosić będzie ona 80 złotych.

Biuro Zawodów
Biuro Zawodów mieści się na stadionie przy ul. Mickiewicza 13 (budynek
główny) i będzie czynne w dniu imprezy (7 czerwca 2014) od 11.00
do 15.00. Biuro będzie obsługiwać dwunastu wolontariuszy, a nad jego prawidłową pracą czuwać będzie Kierownik Biura Zawodów.

Depozyt

Depozyt będzie się znajdował w tym samym budynku co Biuro Zawodów i czynny będzie w dniu imprezy od 13.00 do 19.30. Depozyt będzie obsługiwany przez dwoje wolontariuszy.

Natryski, Szatnie, Toalety

Natryski, szatnie oraz toalety będą znajdować się w tym samym budynku co Biuro Zawodów.

Parking

Parking koło Biura Zawodów usytuowany będzie na boisku asfaltowym oraz po przeciwnej stronie jezdni. Najbliższy parking w okolicy linii Startu/Mety będzie znajdować się przy ul. Wolności, a ruchem kierować będą służby porządkowe.

Odległość miedzy Biurem i Startem/Metą

Odległość miedzy Biurem Zawodów a Zamkiem, gdzie usytuowane są Start i Meta, wynosi ok. 1200 metrów.