Powiat przyznał dotację

Każdego roku Zarząd Powiatu powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych, przyznając im na ten cel dotacje. Odbywa się to w ramach otwartego konkursu ofert. Od połowy grudnia ubiegłego roku przedstawiciele III sektora mogli składać wnioski o dotacje. Właśnie rozstrzygnięto ostatni etapu konkursu. Komisja konkursowa, której posiedzenie odbyło się 31 stycznia 2014 r. oceniła 118 ofert według karty oceny merytorycznej. Na wysoką ocenę projektu wpływała w szczególności ocena korzyści wynikających z realizacji zadania, liczba odbiorców projektu oraz zasadność i rzetelność określenia kosztów. W szczególności zwracano uwagę, aby oferta na realizację zadania publicznego miała powiatowy zasięg. Ze względu na ograniczone środki finansowe wsparte zostały projekty, które uzyskały największą liczbę punktów. Nasz Klub otrzymał dotacje na:

  • 4 Bieg Maratoński – 1000,00 zł
  • 3 Bieg i Rajd Nordic Walking na Mount Everest – Piękno Natury – 2500,00 zł
  • VI Maraton na Bieżni – 1000,00 zł

Wszystkie wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r przyznane przez Powiat znajdziecie na stronie http://www.powiatbytowski.pl/.