Przeprosiny!!!

Klub Biegacza GOCH – organizator VIII Biegu i Rajdu Nordic Walking na Mount Everest – Piękno Natury chciałby przeprosić za nieporozumienie związane z rywalizacją kijkarzy. Doszło do przeoczenia, w wyniku którego nordic walkerzy nie otrzymali nagród w kategoriach wiekowych. Wszystkich nieudekorowanych przepraszamy i zobowiązujemy się do rychłego przesłania pucharów.

Dla pełnego obrazu sytuacji obok udostępniamy REGULAMIN oraz WYNIKI.

KB GOCH chciałby jeszcze raz przeprosić za niedzielne nieporozumienie, które obiecujemy przekuć w sprawniejszą organizację przyszłych biegów i rajdów. A za Napoleonem Bonaparte chcemy dodać, że tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.

Z biegowym pozdrowieniem…