RANKING

 • W rankingu biorą udział tylko członkowie Klubu Biegacza GOCH Bytów.
 • Podczas zawodów należy reprezentować Klub Biegacza GOCH Bytów.
 • Udział w zawodach musi zostać udokumentowany i dostarczony do  Piotr Gawrona , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
 • Punkty naliczane są w/g następujących zasad:
  ZA START – 20 pkt za start i ukończenie biegu
  ZA DYSTANS – 1 pkt za każdy przebiegnięty kilometr np. 10 km – 10 pkt Punkty za dystans będą przydzielane w ilości odpowiadającej dystansowi, zaokrąglanemu, zgodnie z zasadami zaokrąglania, do 1 km (np. za udział w biegu na 4600 m przyznanych będzie 5 punktów, za udział w biegu na 11,3 km przyznanych będzie 11 punktów, za półmaraton 21 punktów).– ZA MIEJSCE – w przypadku startu pięciu członków naszego klubu w zawodach najwyżej sklasyfikowany otrzymuje 4 pkt, a najniżej 0 pkt.
 • Raz w danym miesiącu będą sumowanie punkty w uzyskanych w biegach.
 • Raz w miesiącu Ranking będzie opublikowany na głównej stronie
 • Okres naliczania punktów trwa od 1 grudnia do 30 listopada.
 • Zwycięzcy Rankingu (osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn) uzyskają tytuły„Biegaczka Roku” i „Biegacz Roku” i zostaną uhonorowani pucharami. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca II i III otrzymają statuetki. Wśród pozostałych uczestników Rankingu,  rozlosujemy 6 nagród  rzeczowych o charakterze sportowym.
 • Wręczenie  pucharów i losowanie nagród następuje na corocznym podsumowaniu sezonu biegowego w miesiącu grudniu.
 • W sprawach spornych decyzja należy do osoby prowadzącej.
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Rankingu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania
 • Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników
 • Osoba prowadząca ranking jest  Piotr Gawron , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
LP Imię Nazwisko Punkty
1 Czesław  Nowakowski 1003
2 Piotr Gawron 638
3 Roman Czech 514
4 Magdalena Turzyńska 476
5 Michał Zieman 401
6 Hanna Muerau-Nowicka 384
7 Sebastian Jażdżewski 270
8 Joanna Reglińska 234
9 Łukasz Gostkowski 221
10 Beata Jarzembińska 157
11 Stanisław Majkowski 151
12 Sławomir Wierzejski 121
13  Daniel  Chałupa  100
14  Sławomir  Kobierowski  97
 15  Tomasz  Jaszewski 86
 16  Mateusz  Pobłocki  72
 17  Tomasz Witek  64
 18  Rafał  Frączak  62
 19 Irena  Tur  60
 20  Marek  Pranczk  58
 21  Krzysztof  Kuczkowski  56
 22  Edward  Kobierowski  55
 23  Adriana  Wójtowicz  35
24 Henryk Telesiewicz 32
25 Elżbieta Bela 30
26 Barbara Gawron 24
27 Jerzy Sudoł 22
28 Stefan Mańczak 22