RANKING

 • W rankingu biorą udział tylko członkowie Klubu Biegacza GOCH Bytów.
 • Podczas zawodów należy reprezentować Klub Biegacza GOCH Bytów.
 • Udział w zawodach musi zostać udokumentowany i dostarczony do  Piotr Gawrona , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
 • Punkty naliczane są w/g następujących zasad:
  ZA START – 20 pkt za start i ukończenie biegu
  ZA DYSTANS – 1 pkt za każdy przebiegnięty kilometr np. 10 km – 10 pkt Punkty za dystans będą przydzielane w ilości odpowiadającej dystansowi, zaokrąglanemu, zgodnie z zasadami zaokrąglania, do 1 km (np. za udział w biegu na 4600 m przyznanych będzie 5 punktów, za udział w biegu na 11,3 km przyznanych będzie 11 punktów, za półmaraton 21 punktów).– ZA MIEJSCE – w przypadku startu pięciu członków naszego klubu w zawodach najwyżej sklasyfikowany otrzymuje 4 pkt, a najniżej 0 pkt.
 • Raz w danym miesiącu będą sumowanie punkty w uzyskanych w biegach.
 • Raz w miesiącu Ranking będzie opublikowany na głównej stronie
 • Okres naliczania punktów trwa od 1 grudnia do 30 listopada.
 • Zwycięzcy Rankingu (osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn) uzyskają tytuły„Biegaczka Roku” i „Biegacz Roku” i zostaną uhonorowani pucharami. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca II i III otrzymają statuetki. Wśród pozostałych uczestników Rankingu,  rozlosujemy 6 nagród  rzeczowych o charakterze sportowym.
 • Wręczenie  pucharów i losowanie nagród następuje na corocznym podsumowaniu sezonu biegowego w miesiącu grudniu.
 • W sprawach spornych decyzja należy do osoby prowadzącej.
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Rankingu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania
 • Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników
 • Osoba prowadząca ranking jest  Piotr Gawron , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
LP Imię Nazwisko Punkty
1 Czesław  Nowakowski 586
2 Piotr Gawron 245
3 Roman  Czech 237
4 Hanna Muerau-Nowicka 195
5 Michał Zieman 180
6 Magdalena Turzyńska 170
7 Joanna Reglińska 168
8 Sebastian Jażdżewski 166
9 Lukasz Gostkowski 117
10 Stanisław Majkowski 80
11 Beata Jarzembińska 73
12 Daniel Chałupa 59
13  Sławomir  Kobierowski  55
14  Tomasz  Jaszewski  47
 15  Barbara   Gawron 24
 16  Edward  Kobierowski  22
 17  Krzysztof  Kuczkowski  22
 18  Marek  Pranczk  22
 19  Jerzy  Sudoł  22
 20  Stefan  Mańczak  22