RANKING

 • W rankingu biorą udział tylko członkowie Klubu Biegacza GOCH Bytów.
 • Podczas zawodów należy reprezentować Klub Biegacza GOCH Bytów.
 • Udział w zawodach musi zostać udokumentowany i dostarczony do  Piotr Gawrona , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
 • Punkty naliczane są w/g następujących zasad:
  ZA START – 20 pkt za start i ukończenie biegu
  ZA DYSTANS – 1 pkt za każdy przebiegnięty kilometr np. 10 km – 10 pkt Punkty za dystans będą przydzielane w ilości odpowiadającej dystansowi, zaokrąglanemu, zgodnie z zasadami zaokrąglania, do 1 km (np. za udział w biegu na 4600 m przyznanych będzie 5 punktów, za udział w biegu na 11,3 km przyznanych będzie 11 punktów, za półmaraton 21 punktów).– ZA MIEJSCE – w przypadku startu pięciu członków naszego klubu w zawodach najwyżej sklasyfikowany otrzymuje 4 pkt, a najniżej 0 pkt.
 • Raz w danym miesiącu będą sumowanie punkty w uzyskanych w biegach.
 • Raz w miesiącu Ranking będzie opublikowany na głównej stronie
 • Okres naliczania punktów trwa od 1 grudnia do 30 listopada.
 • Zwycięzcy Rankingu (osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn) uzyskają tytuły„Biegaczka Roku” i „Biegacz Roku” i zostaną uhonorowani pucharami. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca II i III otrzymają statuetki. Wśród pozostałych uczestników Rankingu,  rozlosujemy 6 nagród  rzeczowych o charakterze sportowym.
 • Wręczenie  pucharów i losowanie nagród następuje na corocznym podsumowaniu sezonu biegowego w miesiącu grudniu.
 • W sprawach spornych decyzja należy do osoby prowadzącej.
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Rankingu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania
 • Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników
 • Osoba prowadząca ranking jest  Piotr Gawron , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
LP Imię Nazwisko Punkty
1 Piotr Gawron 133
2 Roman Czech 110
3 Joanna Reglińska 105
4 Sebastian Jażdżewski 103
5 Łukasz Gostkowski 86
6 Hania Muerau- Nowicka 64
7 Michał Zieman 60
8 Daniel Chałupa 59
9 Magda Turzyńska 56
10 Stanisław Majkowski 30
11 Czesław Nowakowski 30
12 Beata Jarzembińska 25
13  Tomasz  Jaszewski  25
14  Sławomir  Kobierowski  25
 15  Barbara   Gawron  24