RANKING

 • W rankingu biorą udział tylko członkowie Klubu Biegacza GOCH Bytów.
 • Podczas zawodów należy reprezentować Klub Biegacza GOCH Bytów.
 • Udział w zawodach musi zostać udokumentowany i dostarczony do  Piotr Gawrona , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
 • Punkty naliczane są w/g następujących zasad:
  ZA START – 20 pkt za start i ukończenie biegu
  ZA DYSTANS – 1 pkt za każdy przebiegnięty kilometr np. 10 km – 10 pkt Punkty za dystans będą przydzielane w ilości odpowiadającej dystansowi, zaokrąglanemu, zgodnie z zasadami zaokrąglania, do 1 km (np. za udział w biegu na 4600 m przyznanych będzie 5 punktów, za udział w biegu na 11,3 km przyznanych będzie 11 punktów, za półmaraton 21 punktów).– ZA MIEJSCE – w przypadku startu pięciu członków naszego klubu w zawodach najwyżej sklasyfikowany otrzymuje 4 pkt, a najniżej 0 pkt.
 • Raz w danym miesiącu będą sumowanie punkty w uzyskanych w biegach.
 • Raz w miesiącu Ranking będzie opublikowany na głównej stronie
 • Okres naliczania punktów trwa od 1 grudnia do 31 grudnia.
 • Zwycięzcy Rankingu (osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn) uzyskają tytuły„Biegaczka Roku” i „Biegacz Roku” i zostaną uhonorowani pucharami. Mężczyzn, którzy zajmą miejsca II – V otrzymają statuetki.Kobiety którzy zajmą miejsce od II – III otrzymują statuetki .  Wśród pozostałych uczestników Rankingu, którzy uzbierają najmniej 200 punktów rozlosujemy 6 nagród  rzeczowych o charakterze sportowym.
 • Wręczenie  pucharów i losowanie nagród następuje na  podsumowaniu sezonu biegowego 16 lutego 2019.
 • W sprawach spornych decyzja należy do osoby prowadzącej.
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Rankingu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania
 • Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników
 • Osoba prowadząca ranking jest  Piotr Gawron , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
LP Imię Nazwisko Punkty
1 Czesław  Nowakowski 1822
2 Piotr Gawron 1320
3 Roman Czech 1044
4 1 Magdalena Adamowska 932
5 2 Hanna Muerau-Nowicka 757
6 Michał  Zieman 751
7 3 Joanna Reglińska 595
8 Łukasz Gostkowski 541
9 Sebastian Jażdżewski 514
10 Edward Kobierowski 320
11 Stanisław Majkowski 302
12 4 Beata Jarzembińska 233
13  Tomasz  Jaszewski  221
14  Sławomir  Wierzejski  205
 15  Daniel  Chałupa 204
 16 5  Urszula  Zaborowska  194
 17  Rafał Frączek  160
 18  Mateusz  Pobłocki  113
 19 Mirosław  Matuszyński  104
 20  Krzysztof  Kuczkowski  101
 21  Sławomir Kobierowski  97
 22 6  Irena  Tur  88
 23  Tomasz  Witek  64
24 Marek Pranczk 58
25 Sławomir Zębala 51
26 7 Adriana Wójtowicz 35
27 Henryk Telesiewicz 32
28 8 Elżbieta Bela 30
 29 9  Barbara  Gawron  24
30  Jerzy  Sudoł  22
31 Stefan Mańczak 22