RANKING

 ranking-klubowy1
 • W rankingu biorą udział tylko członkowie Klubu Biegacza GOCH Bytów.
 • Podczas zawodów należy reprezentować Klub Biegacza GOCH Bytów.
 • Udział w zawodach musi zostać udokumentowany i dostarczony do  Piotr Gawrona , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
 • Punkty naliczane są w/g następujących zasad:
  ZA START – 20 pkt za start i ukończenie biegu
  ZA DYSTANS – 1 pkt za każdy przebiegnięty kilometr np. 10 km – 10 pkt Punkty za dystans będą przydzielane w ilości odpowiadającej dystansowi, zaokrąglanemu, zgodnie z zasadami zaokrąglania, do 1 km (np. za udział w biegu na 4600 m przyznanych będzie 5 punktów, za udział w biegu na 11,3 km przyznanych będzie 11 punktów, za półmaraton 21 punktów).– ZA MIEJSCE – w przypadku startu pięciu członków naszego klubu w zawodach najwyżej sklasyfikowany otrzymuje 4 pkt, a najniżej 0 pkt.
 • Raz w danym miesiącu będą sumowanie punkty w uzyskanych w biegach.
 • Raz w miesiącu Ranking będzie opublikowany na głównej stronie
 • Okres naliczania punktów trwa od 1 stycznia br do 31 grudnia br..
 • Zwycięzcy Rankingu (osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn) uzyskają tytuły„Biegaczka Roku” i „Biegacz Roku” i zostaną uhonorowani pucharami. Mężczyzn, którzy zajmą miejsca II – V otrzymają statuetki.Kobiety którzy zajmą miejsce od II – III otrzymują statuetki .  Wśród pozostałych uczestników Rankingu, którzy uzbierają najmniej 200 punktów rozlosujemy 6 nagród  rzeczowych o charakterze sportowym.
 • Wręczenie  pucharów i losowanie nagród następuje na  podsumowaniu sezonu biegowego .
 • W sprawach spornych decyzja należy do osoby prowadzącej.
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Rankingu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania
 • Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników
 • Osoba prowadząca ranking jest  Piotr Gawron , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
LP Imię Nazwisko Punkty
1 CZESŁAW NOWAKOWSKI 2348
2 ROMAN CZECH 797
3 PIOTR GAWRON 747
4 STANISŁAW MAJKOWSKI 686
5 ŁUKASZ GOSTKOWSKI 620
6       JOANNA REGLIŃSKA 431
7 DANIEL CHAŁUPA 356
8 TOMASZ JASZEWSKI 318
9 ANDREJ SZADRIN 301
10       MICHAŁ ZIEMIAN 289
11 EDWARD KOBIEROWSKI 264
12       SEBASTIAN JAŻDŻEWSKI 255
13 MICHAŁ KAZIMIERSKI 250
14       HANNA MUERAU-NOWICKA 226
15       MIROSŁAW MATUSZYŃSKI 192
16       BEATA JARZEMBIŃSKA 186
17       URSZULA ZABOROWSKA 173
18 KRZYSZTOF SABISZ 111
19 RAFAŁ FRĄCZEK 91
20       GABRIELA WICHERT 81
21 SŁAWOMIR KOBIEROWSKI 63
22 SŁAWOMIR ZĘBALA 53
23 MAREK PRANCZK 31
 24  JERZY  SUDOŁ  22
25 STEFAN MAŃCZAK 22