RANKING

 • W rankingu biorą udział tylko członkowie Klubu Biegacza GOCH Bytów.
 • Podczas zawodów należy reprezentować Klub Biegacza GOCH Bytów.
 • Udział w zawodach musi zostać udokumentowany i dostarczony do  Piotr Gawrona , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
 • Punkty naliczane są w/g następujących zasad:
  ZA START – 20 pkt za start i ukończenie biegu
  ZA DYSTANS – 1 pkt za każdy przebiegnięty kilometr np. 10 km – 10 pkt Punkty za dystans będą przydzielane w ilości odpowiadającej dystansowi, zaokrąglanemu, zgodnie z zasadami zaokrąglania, do 1 km (np. za udział w biegu na 4600 m przyznanych będzie 5 punktów, za udział w biegu na 11,3 km przyznanych będzie 11 punktów, za półmaraton 21 punktów).– ZA MIEJSCE – w przypadku startu pięciu członków naszego klubu w zawodach najwyżej sklasyfikowany otrzymuje 4 pkt, a najniżej 0 pkt.
 • Raz w danym miesiącu będą sumowanie punkty w uzyskanych w biegach.
 • Raz w miesiącu Ranking będzie opublikowany na głównej stronie
 • Okres naliczania punktów trwa od 1 grudnia do 31 grudnia.
 • Zwycięzcy Rankingu (osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn) uzyskają tytuły„Biegaczka Roku” i „Biegacz Roku” i zostaną uhonorowani pucharami. Mężczyzn, którzy zajmą miejsca II – V otrzymają statuetki.Kobiety którzy zajmą miejsce od II – III otrzymują statuetki .  Wśród pozostałych uczestników Rankingu, którzy uzbierają najmniej 200 punktów rozlosujemy 6 nagród  rzeczowych o charakterze sportowym.
 • Wręczenie  pucharów i losowanie nagród następuje na  podsumowaniu sezonu biegowego 16 lutego 2019.
 • W sprawach spornych decyzja należy do osoby prowadzącej.
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Rankingu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania
 • Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników
 • Osoba prowadząca ranking jest  Piotr Gawron , e-mail: gawroncin@gazeta.pl
LP Imię Nazwisko Punkty
1       Czesław  Nowakowski 2470
2 Piotr Gawron 1604
3 Roman Czech 1220
4 1 Magdalena Adamowska 1111
5 2 Hanna Muerau-Nowicka 1012
6 Michał  Zieman 890
7 3 Joanna Reglińska 833
8 Łukasz Gostkowski 766
9 Stanisław Majkowski 673
10 Sebastian Jażdżewski 631
11 Edward Kobierowski 532
12 Tomasz Jaszewski 345
13  Daniel  Chałupa  334
14  4  Beata  Jarzembińska  283
 15  Sławomir  Kobierowski 258
 16  Rafał  Frączak  252
 17  5      Urszula Zaborowska  220
 18  Sławomir  Wierzejski  205
 19 Mirosław  Matuszyński  192
 20  6      Irena  Tur  137
 21  Mateusz Pobłocki  113
 22  Krzysztof  Kuczkowski  101
 23  Marek  Pranczk  90
24 Tomasz Witek 89
25 Krzysztof Sabisz 86
26 Jerzy Sudoł 81
27 Sławomir Zębala 51
28 Michał Kazimierski 51
 29 7  Adriana  Wójtowicz  35
30  Henryk  Telesiewicz  32
31  8     Elżbieta Bela 30
 32  Eugeniusz  Zaborowski  27
33 9 Barbara Gawron 24
34 Stefan Mańczak 22