Rezygnacja z funkcji Prezesa Klubu

Do rezygnacji z piastowanej funkcji podał się prezes klubu Stanisław  Majkowski . Oto oficjalne oświadczenie  sternika klubu.

                                    OŚWIADCZENIE

Z dniem 1 listopada 2015r. składam rezygnację z funkcji Prezesa Klubu Biegacza  „GOCH” Bytów. Decyzja ta nie była dla mnie łatwa ponieważ zaangażowałem się w działalność Klubu. Powodem złożenia rezygnacji są sprawy natury osobistej, a sama decyzja dojrzewała od kilku miesięcy.

Za trud oraz poświęcony czas dziękuję wszystkim: członkom zarządu, przyjaciołom Klubu przede wszystkim Sponsorom,  zawodnikom  i wszystkim którzy byli przy klubie przez ten czas.I tym wszystkim  z którymi spotkałem się podczas pełnienia funkcji prezesa Klubu Biegacza „GOCH” Bytów

                                       Ze Sportowym pozdrowieniem i podziękowaniem za  współpracę

Stanisław Majkowski

Od dnia 01.11.2015r. władzę w klubie pełnić będą pozostali członkowie zarządu klubu.