Organizujemy wyjazd na XI Maraton-Półmaraton w Wilnie

14. września 2014 r. odbędzie się XI Maraton w Wilnie, którego wspa­niała trasa pro­wa­dzi przez  cztery mosty, wi­leńską sta­rówkę i inne atrak­cyjne miejsca tego praw­dziwie ma­gicznego dla wielu Po­laków miasta!

wilno

Klub Biegacza „GOCH” Bytów organizuje „zajazd” na Litwę. Decyzją władz Klubu Stowarzyszenie opłaci przejazd, a koszt opłaty startowej poniosą uczestnicy. Osoby, dla których maraton jest zbyt długim dystansem, mogą po­biec jego po­łówkę lub ćwiartkę.

Chęć wspólnego udziału w tym wydarzeniu wraz z danymi osobowymi potrzebnymi do wypełnienia karty zgłoszeniowej prosimy zgłaszać do Pani Sekretarz Klubu Urszuli Zaborowskiej na adres ula@talex-sj.pl do 10. maja 2014 r. Zbiórkę opłat startowych prowadzi Pan Skarbnik Tomasz Jaszewski w terminie również do 10. maja 2014 r. Po upływie tego czasu, Stowarzyszenie dokona grupowego zgłoszenia i ureguluje kwoty.

Wysokość opłat startowych wynosi 28 euro za udział w maratonie, 19 euro – w półmaratonie, a 15 euro wynosi wpisowe za udział w biegu na 10 km.

Uwaga! Termin 10. maja 2014 r. jest terminem ostatecznym.

Więcej in­for­macji można znaleźć na stronie maratonu wileńskiego.