ZAPRASZAMY NA BIEG DO PŁOTOWA 5 LIPCA 2014

poli W sobotę, 5 lipca 2014 r. w Płotowie odbędzie się I Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie. Organizatorzy chcą w ten sposób uczcić 95 rocznicę powstania Polskiej Policji (1919-2014), popularyzować i propagować biegi w regionie oraz upowszechniać aktywny wypoczynek ludzi w każdym wieku. W biurze zawodów będzie ustawiony pojemnik, do którego będą zbierane plastikowe nakrętki na leczenie i rehabilitację chorego Kuby Jankowskiego.

Miejsce:
Start, meta biegu oraz dekoracja zwycięzców odbędą się na boisku przy Szkole Polskiej w Płotowie.
11:00 – start biegu
13:00 – dekoracja zwycięzców
Biuro zawodów czynne w dniu imprezy w godz. 9:00-10:45.

Trasa:
Trasa o zróżnicowanym podłożu przebiega po przepięknych ścieżkach przyrodniczych, drogach leśnych, polnych, asfaltowych. Długość trasy ok. 6 km. Na trasie będzie znajdował się punkt odżywiania z wodą.trasa

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do startu w biegu przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie: www.elektronicznezapisy.pl. W formularzu proszę zaznaczyć rozmiar koszulki.
UWAGA! Zgłoszenia przyjmowane są tylko do dnia 30 czerwca 2014 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane bez względu na liczbę zgłoszonych uczestników. Za zgłoszenie uważa się opłacenie opłaty startowej. Ze względów organizacyjnych nie ma zgłoszeń w dniu zawodów.

Warunki uczestnictwa:
W biegu może uczestniczyć każdy, kto ukończył 18 lat. Opłata startowa wynosi 20 zł.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w terminie do 30 czerwca 2014 r. w przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W żadnych okolicznościach nie może być przekazana innemu zawodnikowi.
Kolejność wpłat decyduje o nadaniu numeru startowego. Z chwilą nadania 200 numeru przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone.

Opłatę należy dokonać na konto:
Klub Biegacza „Goch” Bytów
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267
z dopiskiem „I Bieg Policja”, imię i nazwisko uczestnika.

Organizator zapewnia:

numer startowy wraz z agrafkami,
medal dedykowany imprezie dla każdego zawodnika,
pamiątkową, techniczną koszulkę,
posiłek regeneracyjny,
pomoc medyczną podczas trwania imprezy.

Klasyfikacje, nagrody:
Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:

mężczyzn – miejsca 1-3
kobiet – miejsca 1-3
najlepszy policjant – 1
najlepsza policjantka – 1
miejsce 95 na mecie – nagroda specjalna z okazji 95 lat powstania Polskiej Policji

Wśród wszystkich uczestników odbędzie sie losowanie ponad 20 nagród rzeczowych w tym nagrody głównej – roweru.

UWAGA: W Biurze zawodów każdy otrzyma pamiątkową techniczną koszulkę, w której zobowiązany jest wystartować, w przeciwnym wypadku zostanie zdyskwalifikowany.

Postanowienia końcowe:
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Kazdy uczestnik musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie zapewnia depozytu/szatni/natrysków. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania. Pomiar czasu będzie prowadzony przez profesjonalną firmę zewnętrzną – GOOD-TIME, Jan Salewski