Zapraszamy na biegowe podsumowanie sezonu 2017

jasKlub Biegacza  GOCH Bytów z a p r a s z a  wszystkich zawodników, członków  na tradycyjne podsumowanie sezonu , które odbędzie się  w piątek 8 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 w  Klubie „Jaś Kowalski” góra .Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 listopada 2017 Tomasz Jaszewski e-mail: yacha7777@wp.pl Tel. 503121994 . Koszt od członków KB „Goch” 50,00 zł od osoby. Osoba towarzysząca 100,00 zł . Płatne do 20 listopada 2016 r. na Konto Klubowe:

Bank Polska Kasa Opieki SA
641240 3783 1111 0010 2529 4267 z dopiskiem opłata na Podsumowanie sezonu imię i nazwisko lub w dniu imprezy u Skarbnika klubowego Tomka Jaszewskiego .

REZERWUJEMY CZAS NA PIĄTEK 8.GRUDNIA 2017 KONIECZNIE !  SZCZEGÓŁY BĘDĄ PODAWANE.